قالب انتظار

كد زير مخصوص بلاگفا مي باشد آنرا در قسمت ويرايش قالب اصلي جايگزين كنيد:

و همچنين كد زير را در قالب آرشيو وبلاگ جايگزين كنيد:

 
اين كد نيز مخصوص ميهن بلاگ مي باشد كه در قسمت ويرايش قالب وبلاگ كپي كرده و جايگزين نماييد:

 

Copyright © 2006 - 2007 - SarbazeImam.MihanBlog.com